Polityka jakości firmy Östberg

Spółka AB C.A. Östberg posiada certyfikat jakości ISO 9001, co oznacza, że nasze przedsiębiorstwo spełnia obowiązujące wymogi. Nasza produkcja odbywa się zgodnie z zasadą „zero błędów” i jest nieustannie ulepszana w celu zapobiegania brakom jakościowym.

Wszystkie nasze produkty posiadają oznakowanie CE, co potwierdza, iż zostały one objęte procedurą analizy zagrożeń. Każdy produkt posiada ponadto deklarację zgodności WE, co oznacza, że produkt spełnia wymogi dyrektywy unijnej oraz norm zharmonizowanych.

Polityka środowiskowa firmy Östberg

Musimy stosować się do obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska, a także innych wymogów środowiskowych stawianych w stosunku do naszej działalności i oferowanych produktów.

Nasze produkty muszą być rozwijane z ukierunkowaniem na coraz niższe zużycie energii elektrycznej zgodnie z wymogami dyrektywy ErP, a ich komponenty muszą spełniać wymogi dyrektywy RoHs.

Nasza działalność musi być prowadzona w oparciu o oszczędne wykorzystywanie zasobów naturalnych i skutkować możliwie najniższym obciążeniem dla środowiska, jak również musi być zorganizowana zgodnie z normą ISO 14001.

Wszyscy nasi pracownicy muszą przestrzegać ustalonych procedur oraz aktywnie działać na rzecz ciągłego udoskonalania produktów firmy oraz zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń.